Honinbo Dosaku

posted Jan 13, 2011, 10:01 PM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Apr 28, 2013, 6:31 AM by Cờ Vây ]
Honinbo Dosaku (本因坊道策, 1645-1702) là một kỳ thủ chuyên nghiệp người Nhật.

Dosaku là hiệu trưởng viện cờ Honinbo và Meijin Godokoro, vì vậy thường gọi là Honinbo-Dosaku hoặc Honinbo Dosaku Meijin.

Là người sáng tạo ra phương pháp phân tích Tewari và nước kẹp cách 3 điểm phối hợp với tiểu mục (điểm 3-4).

Dosaku học cờ vây từ năm lên 7 tuổi, và 22 tuổi trở thành hiệu trưởng thứ tư của viện cờ Honinbo. Vào thời đó, không có bất kỳ ai có thể thắng được Dosaku, ngay cả khi họ được đi trước. Dosaku được ước đoán là mạnh hơn 2 quân so với đối thủ mạnh nhất. (Mọi người đồn đại rằng sức cờ của Dosaku là 13 đẳng theo hệ thống đẳng cấp hiện đại). Ông là bậc thầy về chiến thuật trong một thời đại có rất nhiều kỳ thủ cực mạnh về chiến thuật, và các ván cờ của Dosaku chứa đầy những nước thí quân ngoạn mục. Ngay cả ngày nay, các ván cờ của Dosaku vẫn được nghiên cứu như những ví dụ ngoạn mục về chiến thuật. Trong khai cuộc, không ai trong thời của Dosaku có thể so sánh được, và Dosaku chính là người đã đặt nền móng cho khai cuộc cờ vây hiện đại. Năm 1668, lúc 23 tuổi, ông đã đạt được đỉnh cao nhất mà mội người chơi cờ có thể đạt tới thời đó, là Meijin (danh nhân - tước hiệu cao nhất trong cờ vây Nhật Bản) và trưởng cục Godokoro, bộ phận quản lý tất cả các vấn đề liên quan tới cờ vây trong giới chuyên nghiệp. Suốt cả cuộc đời, Dosaku đã đào tạo được 4 học sinh với sức cờ cực mạnh. Doteki là người mạnh nhất, và năm 13 tuổi, đã có sức cờ gần bằng chính Dosaku. Tuy nhiên, Doteki mất năm 21 tuỏi, và những học sinh khác cũng đều mất sớm. (Nguồn: http://www.yomiuri.co.jp/igo_e/021.htm)

Học sinh

Học sinh của Dosaku bao gồm ngũ hổ: Doteki, Dosetsu, Sakugen, Hasseki, Honseki. Các học sinh khác bao gồm: Dochi, Sakuun, Bokunyu, Inoue Yuseki, and Horibe Innyu. Vài người trong số đó qua đời trước Dosaku: Doteki năm 21 tuổi, Sakugen 25, Hasseki 24 và Honseki năm 23 tuổi.

Lược dịch bởi Thư Viện Cờ Vây từ bản gốc tiếng Anh tại: http://senseis.xmp.net/?Dosaku

Vui lòng ghi rõ nguồn và link tới bản gốc tại Thư Viện Cờ Vây khi chia sẻ trên các trang web khác, xin chân thành cảm ơn.
Comments