[Thơ] Xem đánh Cờ vây

posted May 4, 2013, 8:26 AM by Nhược Lạc   [ updated Jun 3, 2013, 1:34 AM ]
1. Nguyên văn chữ Hán

觀圍棋

閒窗敵手偶相逢,
此樂堪殊鬥橘中。
初訝曉星光錯落,
忽聞晴雹碎玲瓏。
縱橫暗合周天數,
勝負交爭略地功。
萬事如棋須說著,
古今局面苦難同。

Nguyễn Phi Khanh (1355 - 1428)


2. Phiên âm

Quan Vi kỳ

Nhàn song địch thủ ngẫu tương phùng,
Thử lạc kham thù đấu quất trung.
Sư nhạ hiểu tinh quang thác lạc,
Hốt văn tình bạo toái linh lung.
Tung hoành ám hợp chu thiên số,
Thắng phụ giao tranh lược địa công.
Vạn sự như kỳ tu thuyết trước,
Cổ kim cục diện khổ nan đồng.

3. Dịch thơ

Xem đánh cờ vây

Ngày nhàn, địch thủ bỗng gặp nhau
Vui trong quýt đấu khác gì đâu
Mới ngỡ ánh sao rơi chằng chịt
Bỗng nghe mưa đá vỡ lao xao
Dọc ngang nằm khớp vòng trời đất
Thắng bại đua công chiếm đất nhau
Muôn việc như cờ nên tính trước
Xưa nay thế cục biến muôn màu.

Nguyễn Tôn Nhan
Comments