Tổng kết giải WAGC lần thứ 31

posted Jun 3, 2010, 8:39 PM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Feb 6, 2011, 7:33 PM by Cờ Vây ]
Sau đây là bảng kết quả đầy đủ của tất cả các kỳ thủ tham gia giải cờ vây nghiệp dư thế giới lần thứ 31. Kỳ thủ Bùi Lê Khánh Lâm của đoàn Việt Nam xếp thứ 33.

No Player Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 SOS Rnk
Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts.
1 Hong-Suk SONG Rep.
of Korea
2 2 10 4 5 6 8 8 17 10 49 12 6 14 47 16 84 1
17 Wang Chen China 18 2 14 4 26 6 29 8 1 8 33 10 31 12 49 14 86 2
31 Tae Won JO NORTH
KOREA
32 2 38 4 33 4 41 6 29 8 5 10 17 10 6 12 90 3
49 Nai San CHAN
Hong Kong,
China
50 2 56 4 54 6 57 8 33 10 1 10 5 12 17 12 86 4
47 Ondrej SILT Czechia 48 2 54 2 46 4 36 6 50 8 57 10 38 12 1 12 82 5
33 Cheng-Hsun Chen Chinese
Taipei
34 2 44 4 31 6 39 8 49 8 17 8 26 10 57 12 78 6
41 Pal BALOGH Hungary 42 2 52 4 39 4 31 4 36 6 29 8 56 10 32 12 78 6
38 Yohei SATO Japan 37 2 31 2 35 4 28 6 39 8 56 10 47 10 8 12 76 8
52 Yuxiang LOU Singapore 51 2 41 2 59 4 54 6 57 6 46 8 11 10 39 12 76 8
60 Le Khanh Lam BUI Vietnam 59 2 57 2 7 4 56 4 54 4 53 6 51 6 58 8 60 33

[Kết quả đầy đủ]
Comments