Cờ thế 009 - [ngay lập tức] - [5-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:40 AM by Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:09 PM ]

Đây không phải một thế cờ cần đọc nước. Hãy dựa vào trực giác để tìm ra yếu điểm của hình cờ.

Giải trong chớp mắt = 5-kyu

Comments