Cờ thế 008 - [1 phút] - [5-kyu]

posted Jan 23, 2011, 7:25 AM by Le T.   [ updated Jan 30, 2011, 8:09 PM by Cờ Vây ]
Để giết Trắng, Đen cần phải siết khí.

Giải trong vòng 1 phút = 5-kyu

Comments