Cờ thế 006 - [Ngay lập tức] - [5-kyu]

posted Jan 20, 2011, 11:35 PM by Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:09 PM ]
Luôn luôn để ý đến các điểm yếu trong hình cờ của mình. Sau khi Trắng bẻ với quân trắng đánh dấu, Đen nên đáp trả thế nào?

Giải trong chớp mắt = 5-kyu

Comments