Cờ thế 005 - [1 phút] - [5-kyu]

posted Jan 20, 2011, 1:21 AM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:09 PM by Cờ Vây ]
Để tạo hình cờ sống, hãy xem xét các bước sau theo thứ tự: 1. mở rộng không gian tạo mắt; 2. tìm điểm cốt yếu để tạo mắt; 3. tìm các lỗ hổng trong hình cờ của đối phương.

Giải trong 1 phút = 5-kyu

Comments