Cờ thế 004 - [1 phút] - [5-kyu]

posted Jan 20, 2011, 12:48 AM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:09 PM by Cờ Vây ]

Để giải các thế cờ trong loạt bài này, bạn phải đọc được trước ít nhất 3 nước đi. Đây là kỹ năng căn bản của mỗi kỳ thủ cỡ kyu.

Giải trong 1 phút = 5-kyu

Comments