Cờ thế 003 - [Ngay lập tức] - [5-kyu]

posted Jan 20, 2011, 12:46 AM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:10 PM by Cờ Vây ]
Các quân cờ trắng và đen ở góc trên bên phải đang bị siết chặt, gợi ý rằng chìa khóa để giải thế cờ này là thiếu khí.

Giải trong chớp mắt = 5-kyu

Comments