Cờ thế 010 - [Ngay lập tức] - [5-kyu]

posted Jan 25, 2011, 6:30 AM by Cờ Vây   [ updated Jan 30, 2011, 8:09 PM ]
Nếu Đen phòng thủ hiệu quả, Trắng sẽ không thể tấn công vì thiếu khí.

Giải trong chớp mắt = 5-kyu
Comments