Cờ thế 051 - [3 phút] - [1-kyu]

posted Apr 18, 2011, 7:49 PM by Cờ Vây
Hình cờ này thường xuất hiện trong các ván đấu. Đen có thể giết Trắng không?

Giải trong ba phút = 1-kyu
Comments