Cờ thế 037 - [3 phút] - [2-kyu]

posted Mar 3, 2011, 5:52 PM by Cờ Vây
Một thế cờ đuổi bắt nguy kịch, Đen phải làm gì?

Giải trong 3 phút = 2-kyu
Comments