Cờ thế 020 - [3 phút] - [4-kyu]

posted Feb 10, 2011, 7:13 AM by Cờ Vây   [ updated Feb 15, 2011, 5:46 AM ]
Nếu tình huống như thế này xảy ra trong ván cờ thực tế, chúng ta rất dễ mắc sai lầm. Hình cờ này phải được tính toán cẩn thận!

Giải trong 3 phút = 4-kyu

Comments