Cờ thế 018 - [Ngay lập tức] - [4-kyu]

posted Feb 7, 2011, 6:11 AM by Cờ Vây   [ updated Feb 8, 2011, 7:09 PM ]
Hãy giải thích vì sao Đen có thể sống?

Giải trong chớp mắt = 4-kyu

Comments