Cờ thế 015 - [Ngay lập tức] - [4-kyu]

posted Feb 5, 2011, 7:28 PM by Cờ Vây
Đen có thể làm gì?
Comments