Cờ thế 014 - [Ngay lập tức] - [4-kyu]

posted Jan 31, 2011, 8:38 AM by Cờ Vây
Hãy chú ý tới điểm yếu trong hình cờ của Trắng, và khai thác điểm yếu đó.

Giải trong chớp mắt = 4-kyu

Comments