Cờ thế 013 - [Ngay lập tức] - [4-kyu]

posted Jan 30, 2011, 6:47 AM by Cờ Vây
Đen có thể giết Trắng không?

Giải trong chớp mắt = 4-kyu
Comments