Cờ thế 008 - [1 phút] - [28 kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:50 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]
Đen có thể tạo sống không khi thế Trắng bên ngoài quá dày?
Comments