Cờ thế 007 - [1 phút] - [28-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:47 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]
Với hình cờ này của Trắng, Đen có thể làm gì không?
Comments