Cờ thế 006 - [1 phút] - [28-kyu]

posted Jan 24, 2011, 7:46 AM by Cờ Vây   [ updated Jun 13, 2013, 12:58 AM ]
Trắng có 2 mắt, Đen có thể giết Trắng không?
Comments