Cờ thế 002 - [28-kyu]

posted Jan 22, 2011, 11:00 PM by Le T.   [ updated Jun 13, 2013, 12:59 AM by Cờ Vây ]
Đen làm sao để tạo sống? Một nước tesuji cơ bản cho kỳ thủ 28-kyu. Chìa khóa cho thế cờ này là thiếu khí.

Comments