900 thế cờ sống chết căn bản - Triệu Trị Huân (Cho Chikun)

posted Jan 22, 2011, 9:14 PM by Le T.   [ updated Jan 22, 2011, 9:24 PM ]
Đây là phần đầu tiên trong tập hợp gần 3000 thế cờ của bộ "Đại từ điển về Sống-Chết" của Triệu Trị Huân (Cho Chikun). Các thế cờ này sẽ không đi kèm với lời giải vì 2 lý do: Thứ nhất, chúng ta sẽ học được nhiều hơn bằng cách thực sự giải các thế cờ, thử tất cả các biến có thể, và thứ hai, lý do bản quyền. Tất cả các thế cờ đều bắt đầu với Đen đi trước.

Phần đầu tiên bao gồm 900 thế cờ dành cho các kỳ thủ cỡ kyu thấp, trong khoảng 30-20 kyu nhưng các kỳ thủ cỡ dan cũng có thể luyện tập bằng cách giải quyết rất nhiều thế cờ một cách nhanh chóng. Kỳ thủ cỡ dan có thể giải mỗi thế cờ trong vài giây, nên bộ 900 cờ thế này có thể được giải trong khoảng một giờ.


Comments