15. Ví dụ thực tế về đánh cướp

Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát diễn biến của thế cướp trong 1 ván cờ ví dụ trên bàn 9x9.

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Trong kì phổ 1, Đen và Trắng lần lượt chiếm lãnh thổ của mình bên phải và bên trái theo thứ tự. Tiếp theo, trong kì phổ 2, Trắng nhảy vào vùng ảnh hưởng của Đen với 10 và tạo một cơ sở ở góc trên phải cho tới 14. Đến kì phổ 3, Đen tiếp tục tạo sức ép lên nhóm quân trắng ở trong góc. Sau Đen 21, Trắng vẫn cần 1 nước nữa để tạo sống. Tuy nhiên, Trắng trao đổi 22 với đen 23 trước trong kì phổ 4(Để mở rộng đất ở góc trên trái). Sau đó Trắng chơi 24 để chắc chắn mình có thể tạo 2 mắt và tạo sống cho cả nhóm.

Hình 4 Hình 5 Hình 6

Đến lượt mình, Đen mở rộng lãnh thổ ở góc dưới trái với 25 và 27, buộc Trắng phải phòng thủ với 26 và 28.
Trong kì phổ 5, Đen đả nhập vào góc trên trái với 29 và bắt đầu tạo một cơ sở cho tới 35. Trắng dọa bắt với 36 và Đen tạo 1 thế cướp bằng 37.
Trắng lấy thế cướp với 38. Đen chơi một nước dọa cướp với 39. Trắng phải đáp trả với 40 nếu không nhóm trắng ở góc trên phải sẽ chết. Bây giờ Đen quay lại lấy thế cướp với 41 ở điểm ngay bên dưới 38.
Trắng chơi 1 nước dọa cướp với 42 trong kì phổ 7, đe dọa phá vỡ lãnh thổ của Đen ở góc dưới trái. Đen phòng thủ với 43 và Trắng lại lấy thế cướp với 44.
Đến lượt Đen dọa cướp, vì thế Đen chơi 45, dọa nối quân này với nhóm đen bên ngoài qua quân đen đánh dấu, nhờ đó giết nhóm tám quân trắng trong góc. Trắng phải đáp trả bằng cách chặn lại với 46 và Đen lấy thế cướp với 47, điểm ngay bên dưới 44. (Đen 45 ở 46 cũng là một nước dọa cướp, tuy nhiên chơi 45 như trong kì phổ 7 sẽ cho Đen thêm 1 nước dọa cướp nữa ở ‘a’).

Hình 7 Hình 8 Hình 9

Trắng 48 trong kì phổ 8 là một nước dọa cướp khác. Nước này sẽ phá sạch lãnh thổ của Đen ở góc dưới phải bằng cách chơi ở 49 nếu Đen không đáp trả, vì vậy Đen phải phòng thủ với nước dọa bắt ở 49. Trắng quay lại và lấy thế cướp sau đó. Tiếp theo, Đen dọa bắt nhóm chín quân trắng ở góc trên phải buộc Trắng phải ăn hai quân đen với 52 và Đen lấy được thế cướp với 53 (điểm ngay bên dưới 50).
Trắng 54 trong kì phổ 9 dọa bắt 3 quân đen ở góc dưới trái, nhưng Đen bỏ qua, ăn một quân với 55 và đóng lại thế cướp.Trắng bắt 2 quân đen để đền bù cho việc bị thua thế cướp. Sau đó Đen trao đổi 57 với trắng 58, rồi bảo vệ góc dưới phải với 59. Trắng cứu một quân đang bị dọa bắt bằng cách nối lại với 60.
Đen và Trắng lần lượt chơi các điểm quan trọng còn lại trong kì phổ 10, rồi lần lượt lấp đầy các điểm trung gian trong kì phổ 11. Để ý rằng Đen phải đáp trả Trắng 70 bằng cách lấp 1 quân vào đất của mình với 71. Nếu không, Trắng sẽ chơi ở 71, dọa bắt 2 nhóm đen cùng 1 lúc (nhóm tám quân bên trên và nhóm 3 quân bên trái).

Hình 10 Hình 11 Hình 12

Trắng 72 trong hình 11 dọa bắt 2 quân đen, nên Đen phải đáp trả với 73. Lúc này không còn đất để chiếm và không còn điểm nào để đả nhập, nên cả 2 bên cùng bỏ qua và ván cờ kết thúc.
Đen và Trắng đặt tù binh mình bắt được vào phần đất của đối phương như trong kì phổ 12. Trắng cũng lấy quân đen đã chết ở góc dưới trái trong hình 11 và đặt vào phần đất của Đen (quân tròn trong kì phổ 12).

Như vậy Đen được 5 điểm, Trắng được 3 điểm. Kết quả cuối cùng: Đen thắng 2 điểm.

Bây giờ bạn đã biết gần như tất cả những gì cần biết để có thể chơi Cờ Vây. Mặc dù có một vài điều luật chưa còn chưa rõ ràng, chúng tôi khuyến khích các bạn hãy bắt đầu chơi vài ván cờ trên bàn 9x9 trong khi vẫn tiếp tục theo dõi những phần sau.

Người dịch: Takaji Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)
Comments