08. Ví dụ về bắt quân

Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc bắt quân thực sự trong một ván cờ. Sau khi Đen chơi 3 ở trong hình 1, Trắng xâm nhập vào vùng ảnh hưởng của Đen với 4. Đen 10 dọa bắt quân Đen 7. Lúc này quân Đen 7 chỉ còn 1 khí. Nếu Đen không chơi ở ‘a’, Trắng sẽ chơi ở đây và bắt được một quân Đen.
Đen chơi 11 trong hình 2, để chống bị bắt một quân. Thế nhưng sau đó, Trắng lại dọa bắt một quân đen khác với 12. Vì quân này không thể cứu được, Đen sẽ hi sinh quân này và dùng nó để đánh bắt ngược lại quân Trắng với 13 trong hình 3. Trắng sẽ bắt quân đen với 14 và bỏ nó vào nắp của mình. Sau đó, Đen sẽ đánh bắt hai quân trắng với 15. Sau đó, Đen có thể bắt 2 quân này bằng cách chơi tại ‘a’.

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Trắng sẽ củng cố phần lãnh thổ bên trái của mình với 16 trong hình 4, sau đó Đen sẽ mở rộng lãnh thổ bên phải của mình với 17, 19 và 21. Loạt nước đi từ trắng 22 đến đen 25 chúng ta đã nhìn thấy trong phần trước.Hình 4 Hình 5 Hình 6

Trắng 26 trong hình 4 bắt buộc Đen phải bắt 2 quân trắng với 27 trong hình 5 và bỏ vào nắp của mình. Trắng 28 đến 30 mỗi nước thu nhỏ được đất của Đen 1 điểm. Đen 31 sau đó dọa bắt 2 quân trắng 26 và 30, vì vậy Trắng phải nối lại ở 32. cuối cùng đen 33 thu nhỏ được đất bên trái của Trắng thêm 1 điểm nữa. Ván cờ kết thúc khi Trắng chặn lại ở 34.
Hình 6 thể hiện trạng thái của ván cờ khi kết thúc. Trắng bắt được 1 quân đen, còn Đen bắt được 2 quân trắng.Hình 7 Hình 8

Trong hình 7, mỗi bên trao trả tù binh vào đất của nhau. Đen đặt 2 quân vào đất Trắng trong khi Trắng đặt 1 quân vào đất Đen (những quân được đánh dấu).
Có một tục lệ là mỗi người sẽ sắp xếp lại phần lãnh thổ của mình để việc tính điểm được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sau khi Đen di chuyển 3 quân đen và Trắng di chuyển 2 trắng chúng ta có hình 8. Việc tính điểm bây giờ thật dễ dàng.
Đen có 23 điểm, còn Trắng có 24 điểm. Như vậy, Trắng thắng 1 điểm.

Câu hỏi

Ở đây chúng ta có một vài câu hỏi để cùng suy nghĩ. Hãy cố gắng tự trả lời trước khi xem đáp án ở phần sau:

Câu hỏi 1: Sau trắng 12 ở hình 2, tại sao Đen không cứu một quân đen?
Câu hỏi 2: Sau đen 15 ở hình 3, có vẻ như Trắng có thể cứu 2 quân bị đánh bắt bằng cách kéo ra ở ‘a’, vì sao Trắng đã không làm vậy?
Câu hỏi 3: Đen 25 ở trong hình 4 có cần thiết không?


Người dịch: Takaji Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)
Subpages (1): Trả lời
Comments