20. Kĩ thuật bắt quân cơ bản 3: Thí quân

Có những lúc, chúng ta cần hi sinh một vài quân để bắt được nhiều quân địch hơn. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày một vài kĩ thuật thí quân căn bản. Đầu tiên là một kiểu dọa bắt đặc biệt.

Hình 42 Hình 43

Trong hình 42, Đen dọa bắt 3 quân với 1. Trắng không có cách nào chạy thoát nước dọa bắt này. Nếu Trắng nối với 2 trong hình 43, cả đám Trắng vẫn chỉ còn một khí và Đen sẽ bắt chúng với 3.

Thỉnh thoảng chúng ta có thể tạo ra những tình huống tương tự như hình 42 bằng cách thí quân. Ví dụ như trong hình 44, Đen muốn bắt hai quân được đánh dấu. Nếu Đen chỉ dọa bắt đơn giản như trong hình 45, Trắng sẽ nối về và Đen chẳng bắt được gì cả.

Hình 44 Hình 45 Hình 46 Hình 47

Thay vào đó, Đen nên thí một quân bằng cách điểm vào với 1 như trong hình 46. Ngay cả khi Trắng bắt quân này với 2, Đen sẽ bắt được cả nhóm ba quân trắng với 3 trong hình 47.

Hình 48 Hình 49 Hình 50 Hình 51

Trong hình 48, Đen muốn bắt 3 quân Trắng đánh dấu. Đen 1 và 3 trong hình 49 sẽ không bắt được gì cả vì Trắng sẽ nối về với 2 và 4. Nếu Đen hi sinh một quân với 1 như trong hình 50, sau khi Trắng bắt quân với 2 Đen sẽ bắt bốn quân Trắng với 3 như trong hình 51. Ngay cả khi Trắng nối ở 4, đám quân Trắng vẫn chỉ còn một khí và Đen sẽ bắt chúng với “a”.

Hình 52 hơi khác một chút nhưng về bản chất thì tương tự với những ví dụ ở trên. Nếu Trắng dọa bắt ở “a”, Đen nối ở “b” và các quân Đen đều an toàn cả. Tình huống sẽ khác đi nếu Trắng thí một quân với 1 như trong hình 53 rồi dọa bắt với 3. Đen nối với 4 như trong hình 54 là một thảm họa vì Trắng sẽ dọa bắt với 5 và chín quân đen sẽ không có cách gì chạy thoát. Đen nên giảm thiểu mất mát bằng cách nối về với 4 như trong hình 55 và hi sinh bốn quân ở góc.


Hình 52 Hình 53 Hình 54 Hình 55

Trong hình 56, Trắng có thể bắt hai quân đen đánh dấu bằng cách hi sinh một quân với 1 như trong hình 57. Tất nhiên Đen có thể bắt quân trắng 1 với 2, nhưng đám quân đen chỉ có một khí ngay sau đó và Trắng sẽ bắt lại ba quân đen với 3 trong hình 58. Kĩ thuật bắt quân này được gọi là vồ ngược (snapback).

Hình 56 Hình 57 Hình 58

Tình huống như trong hình 56 sẽ xuất hiện khi Trắng chơi 1 trong hình 59. Cách duy nhất để Đen phòng thủ ở đây là nước đen 2.

Hình 59 Hình 60

Nước 1 trong hình 60 là một ví dụ về vồ ngược. Năm quân đen ở đây không còn cách nào chạy thoát!

Hình 61 Hình 62

Hình 61 là một ví dụ về vồ ngược ở vùng biên bàn cờ. Trắng cố gắng trong vô vọng bắt một quân đen để chạy thoát nhưng Đen quay lại với nước 3 trong hình 62 và bắt gọn bốn quân trắng ở đây.

--
Người dịch: Trí Quang @ Thư viện Cờ Vây

Các bạn vui lòng ghi rõ nguồn & dẫn link tới bài gốc tại "Thư Viện Cờ Vây" khi chia sẻ lên các trang web khác. Xin chân thành cảm ơn.
Comments