17. Nối quân

Như chúng ta đã biết trong những phần trước, những quân nối với nhau trực tiếp theo chiều ngang hay chiều dọc tạo thành một kết nối không thể bị phá vỡ.
Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hãy quan sát 2 quân trắng và 2 quân đen trong hình 1. Nếu Đen chơi 1 ở hình 2, ba quân đen sẽ tạo thành một kết nối không thể bị phá vỡ, còn Trắng sẽ bị chia cắt. Tương tự với trắng 1 trong hình 3, những quân đen sẽ bị chia tách còn những quân trắng lại nối với nhau.

Hình 4 Hình 5

Những quân nối chéo góc với nhau không phải là một kết nối chắc chắn. Hai quân đen trong hình 4 tạo thành một kết nối rất vững chắc, nhưng chúng vẫn có thể bị chia cắt. Ví dụ, sau trắng 1 trong hình 5, Đen chơi ở 1 nơi nào đó khác thì trắng 3 sẽ cắt 2 quân đen.

Hình 6 Hình 7 Hình 8


Đen 3 trong hình 6 là một nước đi chuẩn mực thường xuất hiện trong những ván cờ. 2 quân trắng chưa nối với nhau và có thể bị cắt bởi đen ‘a’. Trắng có thể nối bằng cách chơi 4 trong hình 7. Quân trắng bên phải nối trực tiếp với quân trắng 4 theo chiều ngang và quân trắng bên trái nối với quân trắng 4 theo chiều dọc.

Nếu Đen chơi ở 1 trong hình 8, 2 quân trắng sẽ bị chia cắt và Đen chắc chắn sẽ bắt được 1 trong 2 quân này dù cho Trắng có chống trả thế nào đi nữa!

Hình 9 Hình 10

Trong hình 9, 2 quân trắng đánh dấu nối chéo góc với nhau và Đen chia cắt Trắng bằng cách chơi tại 1. Hình cờ của Trắng suy yếu một cách nghiêm trọng. Nếu Trắng có cơ hội, Trắng nên nối lại với 1 trong hình 10.

Những quân cờ nối góc với nhau tạo thành 1 kết nối tiềm năng và nhiều khi đó là cách duy nhất để nối những nhóm quân. Trong hình 11, Đen có thể nối những nhóm quân đồng thời chia tách trắng bằng cách chơi nối góc tại 1. Nếu Trắng đe dọa phá kết nối này với 2 trong hình 12, Đen phòng thủ với 3 và tạo kết nối vững chắc. Ngược lại, nếu đến lượt Trắng, Trắng có thể nối quân của mình với 1 trong hình 13 đồng thời chia tách nhóm quân Đen.

Hình 11 Hình 12 Hình 13

Kết nối liền mạch và nối miệng hổ

Nối quân như trắng 4 trong hình 7 được gọi là nối liền mạch. Kết nối này là kết nối vững chắc nhất. Tuy nhiên, Trắng cũng có thể bảo vệ vết cắt này bằng cách chơi ở 4 trong hình 14.

Hình 14 Hình 15 Hình 16

Kết nối kiểu này gọi là nối miệng hổ. Đen không thể cắt bằng 1 trong hình 15 vì quân đó tự atari và sẽ bị bắt ngay với trắng 2.

Đen có thể chơi ở 1 trong hình 16 và đe dọa phá vỡ kết nối ở đây với nước tiếp theo ở ‘a’. Tuy nhiên, Trắng sẽ đáp trả đơn giản bằng cách nối ở ‘a’. Nối miệng hổ không hoàn hảo, nhưng thông thường kết quả của nó cũng tốt như nối liền mạch.

Trong hình 17, Trắng dọa bắt một quân đen bằng cách chơi nước tiếp theo ở ‘a’. Trong trường hợp này, nối liền mạch với 1 trong hình 18 là chính xác. Nối miệng hổ ở 1 trong hình 19 sẽ làm mất điểm vì Trắng có thể dọa bắt với 2.

Hình 17 Hình 18 Hình 19

Sau đen 1 trong hình 18, Trắng phải bảo vệ hình cờ bên ngoài, và nước nối miệng hổ ở 1 trong hình 20 là tốt nhất. Kết nối liền mạch với 1 trong hình 21 cũng ổn, nhưng kém hơn. Nối miệng hổ ở đây giúp Trắng phát triển hình cờ ở bên ngoài rộng hơn so với kết nối liền mạch.

Hình 20 Hình 21

Nối đôi

Một kiểu nối quân khác cũng rất hữu dụng là nối đôi, ví dụ như trong hình 22. Mặc dù hai nhóm đen không nối trực tiếp với nhau, kết nối giữa chúng vẫn rất khó bị phá vỡ. Nếu Trắng thử cắt với 1 trong hình 23, Đen sẽ nối ở 2 và ngược lại.
Hình 22 Hình 23 Hình 24

Trong hình 24, Đen muốn nối hai quân đánh dấu ở trên với hai quân đánh dấu ở dưới. Tạo nối đôi với 1 như trong hình 25 là giải pháp duy nhất. Nếu Trắng thử cắt với 1 và 3 trong hình 26, Đen sẽ phòng thủ với 2 và 4. Đen 1 như trong hình 27 dễ dàng bị cắt. Trắng sẽ đẩy qua với 2 và cắt đen thành hai nhóm với 4.

Hình 25 Hình 26 Hình 27

Nhảy cách 1

Đen 1 trong hình 28 là một ví dụ về nhảy cách 1. trên hàng 4 hoặc thấp hơn so với biên, nhảy cách 1 không thể bị cắt. Ví dụ Trắng khoét vào giữa hai quân đen với 1 trong hình 29, Đen dọa bắt từ phía dưới với 2. Trắng sẽ phải đáp trả với nước kéo dài ra ở 3 và Đen nối liền mạch với 4. Nếu Trắng cố gắng cắt ở 5 trong hình 9, Đen sẽ dọa bắt với 6. Nếu Trắng cố gắng chạy với 7 và 9, Đen chặn lại ở 10. Những quân trắng này chỉ còn hai khí, chúng không thể chạy thoát được. 

Hình 28 Hình 29 Hình 30

Tuy nhiên, nước nhảy cách 1 cao hơn hàng 4 có thể bị chia cắt, ví dụ như trong hình 31 và 32.
Mặc dù nước nhảy cách 1 có thể bị chia cắt, chúng vẫn thường xuyên được sử dụng. Thực tế, nước nhảy cách 1 rất hữu dụng bởi chúng giúp bạn phát triển hình cờ nhanh hơn. Bạn cần cân bằng giữa an toàn tuyệt đối và tốc độ phát triển.

Hình 31 Hình 32

Mở 2 trên hàng 3

Nước mở 2 trên hàng 3 như trong hình 33 cũng là một kết nối không thể bị phá vỡ. Nếu Trắng cố gắng chia cắt Đen với 1 và 34 trong hình 34, Đen sẽ dọa bắt với 4 trong hình 35 rồi nối với 6. Trắng cố bò ra với 7 và Đen chặn lại với 8. Hai quân trắng trên hàng 2 chỉ còn 2 khí, nên chúng không thể chạy thoát.

Hình 33 Hình 34 Hình 35

Nối quân ở biên

Nước nhảy cách 1 ở biên bàn cờ không thể bị cắt ngay cả khi có một quân dọa cắt ở bên ngoài như trong hình 36. Nếu Trắng đẩy qua với 1, Đen sẽ nối lại với 2. Trắng không thể cắt với 3 như hình 37 vì Đen sẽ bắt quân trắng 3 với 4. Nếu trắng 3 ở ‘a’, Đen sẽ bắt Trắng với ‘b’.

Hình 36 Hình 37 Hình 38

Nếu hình cờ này đẩy lên hàng 4 thì khác, Đen sẽ bị cắt như mô tả trong hình 38.

Hình 39 Hình 40

Trong hình 39, nhóm bốn quân đen bên phải chưa nối với nhóm sáu quân đen bên trái. Tuy nhiên, Đen có thể nối chúng dễ dàng với 1 trong hình 40.

Hình 41 Hình 42 Hình 53

Quân đen đánh dấu trong hình 41 bị chia tách khỏi năm quân đen trong góc. Thử nối với 1 trong hình 42, Trắng dễ dàng chặn lại với 2. Đen 1 trong hình 43, tạo nhảy cách 1 trên hàng 2 với quân đánh dấu là nước duy nhất nối những quân Đen lại với nhau. Nếu Trắng đẩy qua với 2, Đen sẽ nối trên biên với 3.

Hình 44 Hình 45

Nếu hình cờ đủ mạnh, thậm chí bạn có thể nối trên hàng 2. Khi Trắng đẩy qua với 1 trong hình 44, Đen chặn lại với 2. Nếu Trắng cắt ở 1 trong hình 45, Đen dọa bắt với 2 và quân trắng 1 không thể chạy thoát. Nếu Trắng dọa bắt lại đồng thời cắt với 3, Đen bắt trắng 1 với 4. Quân trắng 3 không thể chạy đi đâu nữa. Nếu trắng cố chạy thoát với 5, Đen sẽ chặn lại với 6 và nhóm Trắng chỉ còn 2 khí. 

Người dịch: Takaji Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)
Comments