11. Không gian mắt và mắt giả

Bạn có thể nghĩ nhóm quân đen đang bị vây trong hình 20 có 2 mắt. Tuy nhiên, 2 điểm tạo nên mắt của nhóm đen này không tách nhau, cho nên đây chỉ là 1 không gian mắt 2 điểm. Vì nó không thể tạo được 2 mắt thật riêng biệt, nhóm đen không thể tạo sống. Hình 21 và 22 mô tả điều này.Hình 20 Hình 21 Hình 22

Đầu tiên Trắng đánh bắt nhóm đen ở 1. Nếu Đen bắt 1 với 2, nhóm quân của Đen lúc này chỉ còn 1 mắt thật và Trắng sẽ chơi ở ‘a’ để lấp nốt khí còn lại của Đen và bắt được 10 quân.
Không phải tất cả các nhóm chứa không gian mắt đều chết. Một số hình mắt luôn sống, một số khác phụ thuộc vào nước tiếp theo đến lượt bên nào.Hình 23 Hình 24 Hình 25

HÌnh 23 là một nhóm đen với không gian mắt 3 điểm. Sống chết của nhóm này phụ thuộc vào điều kiện nước tiếp theo đến lượt ai. Nếu đến lượt Đen, Đen sẽ chơi ở 1 để tạo sống. Nếu đến lượt Trắng, Trắng sẽ bắt Đen bằng cách chơi ở điểm chính giữa của không gian mắt 3 điểm tại 1 trong hình 25.
Nếu Trắng bắt buộc phải chứng minh nhóm của Đen đã chết, Trắng chỉ cần đánh bắt tại 1 như trong hình 26. Nếu Đen bắt 2 quân trắng với 2, chúng ta quay trở lại với không gian mắt 2 điểm. Trắng tiếp tục đánh bắt với 3 trong hình 27 và sau khi Đen bắt Trắng với 4, khí duy nhất còn lại của nhóm đen là 1 mắt thật ở ‘A’ trong hình 28.Hình 26 Hình 27 Hình 28

Trong hình 29 là một nhóm đen với không gian mắt 4 điểm. Nhóm này là một nhóm luôn sống. Nếu Trắng đánh ở 1 trong hình 30, Đen chơi ở 2 và có 2 mắt thật. Trắng không thể làm gì để bắt nhóm này.


Hình 29 Hình 30

Tương tự, không gian mắt 4 điểm ở góc như trong hình 31 cũng luôn sống. Nếu Trắng 1, Đen tạo sống đơn giản với 2 trong hình 32.


Hình 31 Hình 32

Hình 33 đến 36 biểu diễn các nhóm đen với các không gian mắt 4 điểm khác nhau. Nhóm trong hình 33 và 34 là nhóm luôn sống. Nếu Trắng chơi ở 1 Đen sẽ chơi ở 2 để tạo sống và ngược lại nếu Trắng chơi ở 2 Đen sẽ chơi ở 1 (hình 37 và 38).
Hình 35, nếu nước tiếp theo đến lượt Đen, Đen có thể tạo sống nếu chơi ở 1 như trong hình 39, nhưng Đen sẽ bị bắt nếu Trắng chơi ở 1 như trong hình 40.
Đen trong hình 36 là không thể tạo sống dù được đi trước. Nếu Đen chơi ở 1 như trong hình 41, Trắng có thể bắt Đen nếu chơi ở 2, và tương tự với Đen chơi ở 2, Trắng chơi ở 1.Hình 33 Hình 34 Hình 35Hình 36 Hình 37 Hình 38Hình 39 Hình 40 Hình 41

Độc giả nên tự mình kiểm tra nhóm đen trong hình 40 và 41 là nhóm chết. Phương pháp tương tự như chúng ta đã làm ở hình 26 đến hình 28.

Mắt giả

Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét ‘mắt giả’. Giống như tên gọi, mắt giả không thật sự là mắt và rồi cuối cùng sẽ bị lấp đi.
Mới nhìn qua, nhóm đen trong hình 42 có vẻ như có 2 mắt, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu cụ thể hơn, khí bên phải của nhóm không phải là mắt. Trắng có thể đánh bắt tại 1 trong hình 43. Nếu Đen không nối ở ‘A’, Đen sẽ bị mất 3 quân và phần còn lại của nhóm sẽ bị đánh bắt. Nếu Đen nối ở ‘A’, nhóm quân của Đen chỉ còn một mắt thật bên trái, vì thế nhóm này sẽ bị bắt.Hình 42 Hình 43 Hình 44

Hình 44 đến 47 là những ví dụ khác về mắt giả. Những điểm ‘a’ được đánh dấu đều là mắt giả.Hình 45 Hình 46 Hình 47

Người dịch: Takaji Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)
Comments