19. Kĩ thuật bắt quân cơ bản 2: Giăng lưới

Lưới (Nets)

* Thư viện có tham khảo cuốn “nhập môn cờ vây” của tác giả Vũ Thiện Bảo. Trong cuốn sách này kĩ thuật “nets” được gọi là khóa. Tùy bạn đọc sử dụng cách gọi nào thích hợp nhất - Lời người dịch.

Giăng lưới cũng là một kĩ thuật bắt quân căn bản mà chúng ta cần nắm chắc. Hình 30 là một ví dụ. Đen muốn bắt quân trắng được đánh dấu. Nếu Đen chơi như trong hình 31, dọa bắt để tạo thế chinh quân, Trắng sẽ chạy thoát với 2. Nếu Đen ép Trắng với 3, Trắng sẽ dọa bắt lại với 4 và bốn quân đen lại bị dọa bắt ngược lại bằng một thế chinh quân khác!

Hình 30 Hình 31


Đen 1 trong hình 32 là cách chắc chắn để bắt quân Trắng. Hãy tưởng tượng Đen bắt quân trắng ở đây tương tự như cách giăng lưới bắt cá vậy. Giờ thì Trắng không thể chạy thoát được nữa. Nếu Trắng cố chạy với “a” chẳng hạn, Đen sẽ dọa bắt với “b”!

Hình 32 Hình 33 Hình 34

Đen 1 trong hình 33 là một ví dụ khác. Ở đây Đen đang bắt hai quân trắng được đánh dấu bằng cách giăng lưới. Bạn có thể nghĩ rằng Trắng có đủ khí để chạy thoát. Tuy nhiên cố gắng thoát ra như trong hình 34 và 35 chẳng hạn sẽ chỉ để tự kiểm chứng là cái lưới này rất chắc.

Hình 35 Hình 36 Hình 37


Mới nhìn qua có vẻ như hai quân trắng trong hình 36 không thể bị bắt, nhưng Đen có thể tạo lưới như trong hình 37. Nếu Trắng  chơi “a”, Đen chơi “b”. Trắng có thể thử thoát ra với 2 và 4 như trong hình 38 nhưng vô vọng. Hãy chú ý rằng quân đen được đánh dấu trong hình 38 là rất quan trọng để lưới hoạt động.

Hình 38 Hình 39


Nếu Đen bắt Trắng trực tiếp bằng chinh quân như trong hình 39, Trắng có thể nối về với 6 (dọa bắt Đen 3).

Trong hình 40, quân Trắng đang cắt hai nhóm đen. Đen cần phải bắt quân trắng này nếu không nhóm đen bên dưới sẽ chết. Ở đây, Đen nên dọa bắt (atari) với 1 như trong hình 41. Nếu Trắng cố chạy với 2, đen 3 sẽ giăng lưới và bắt hai quân trắng.

Hình 40 Hình 41

--
Người dịch: Trí Quang @ Thư viện Cờ Vây

Các bạn vui lòng ghi rõ nguồn & dẫn link tới bài gốc tại "Thư Viện Cờ Vây" khi chia sẻ lên các trang web khác. Xin chân thành cảm ơn.
Comments