04. Bàn cờ và quân cờ

Cờ Vây được chơi trên bàn cờ với 1 lưới gồm 19 đường ngang dọc. Hình 1 làm một bàn cờ trống. Có chín điểm được đánh dấu trên bàn cờ gọi là sao. Đó là các điểm để người chơi dễ định hướng trên bàn cờ, và cũng là điểm để đặt thêm quân trong những ván cờ chấp.
Hình 1: Bàn Cờ Vây cỡ chuẩn 19x19
 
Các quân cờ gồm 2 màu trắng và đen hình thấu kính lồi hai mặt, thường làm bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh. Với các bộ cờ rất đắt tiền, quân trắng thường được làm bằng vỏ sò và quân đen làm bằng đá phiến. Một bộ cờ có 181 quân đen và 180 quân trắng. Tổng cộng là 361 quân tương ứng với số giao điểm trên bàn cờ cỡ chuẩn 19x19. Theo phong tục, các quân cờ chưa dùng tới sẽ đặt trong 1 bát gỗ bên cạnh bàn cờ ở phía bên phải của bạn.

Ván cờ được chơi như thế nào

Khi bắt đầu ván cờ, bàn cờ sẽ trống trơn. Một người chơi sẽ cầm quân đen và một người khác cầm trắng. Người cầm đen sẽ đi đầu tiên bằng cách đặt quân vào giao điểm trên bàn. Mặc dù, bạn có thể đặt quân ở bất kỳ giao điểm nào, nhưng thông thường nước cờ thường nằm ở góc gần điểm sao. Một khi đã đặt xuống bàn, quân cờ sẽ không di chuyển nữa trừ khi nó bị bắt và bị lấy ra khỏi bàn. Hình 2 mô tả một khai cuộc thông thường. Đen chơi nước đầu tiên ở 1, góc trên bên phải, và trắng chơi ở 2, góc dưới bên trái. Sau đó hai bên lần lượt tiếp tục từ 2 đến 6. Hãy để ý rằng trong khai cuộc không bên nào chơi quá xa so với góc.

Hình 2: Khai cuộc trong Cờ Vây

Bốn luật căn bản

  1. Các quân cờ được đặt tại các giao điểm trên bàn cờ.
  2. Quân cờ không di chuyển sau khi đã đặt xuống bàn.
  3. Người cầm đen chơi trước.
  4. Đen và Trắng lần lượt đặt, mỗi lần 1 quân xuống bàn cờ.
Hình 3 thể hiện phần khai cuộc của một ván cờ khác. Sau khi Đen chơi 5, Trắng chơi 6 ở biên, và Đen nhảy ra trung tâm với 7. Đây là phương pháp khai cuộc thông thường: Mỗi bên lần lượt chiếm góc, và chiếm biên, rồi dựa vào đó phát triển ra trung tâm bàn cờ.

Hình 3: Một khai cuộc khác

Người dịch: Takaji Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)
Comments