Giới thiệu Cờ Vây

Bạn chưa biết gì về cờ vây hoặc muốn ôn lại các kiến thức căn bản của cờ vây? Đây là phần thích hợp dành cho bạn. Các vấn đề căn bản như như luật chơi, bắt quân, cắt, nối, luật cướp, vân vân sẽ được trình bày trong mục này.

Những bài viết này được dịch bởi thư viện Cờ Vây từ cuốn sách "Cờ Vây - Một giới thiệu hoàn chỉnh về trò chơi" của Triệu Trị Huân.

Mong các bạn ghi rõ nguồn từ http://www.thuviencovay.com khi trích dẫn đi các nơi khác.
Comments