1. Khai cuộc 1: Đen khóa góc phía trên-phải

GIỚI THIỆU: Những vấn đề khi trắng treo góc (kakari)

Giới thiệu hình minh họa của chương 1

Hình giới thiệu chương 1 Hình 1

Theo hình tham khảo trên đây, những nước đi từ 1 đến 4 là 1 ví dụ về khai cuộc song song (parallel fuseki). Đen chỉ đánh ở bên cánh phải trong khi trắng cũng chỉ chơi bên cánh trái. Trắng đi 4 tại tam-tam đã trở thành một nước khá hợp lý trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên, trắng cũng có thể chơi tại “a” hoặc “b”. Nếu trắng chơi tại “b”, thì khi kết hợp với nước số 2 trắng đã đi trước đó sẽ tạo nên 1 dạng hình được gọi là mukai komoku (2 tiểu mục đối diện). Đen 5 là một nước đi phổ biến và là 1 dạng của khóa góc (shimari) trên góc phải. Nước shimari cũng có thể được tạo thành từ 1 nước khác ngoài nước số 5 như nước tại “c”. Đen tạo Shimari với nước số 1 và số 5 được gọi là kogeima Shimari trong khi một dạng khác là đen 1 và 1 quân đen ở “c” thì được gọi là ikken shimari. Tất nhiên, có thể đen chơi ở 1 nơi khác chứ không phải là chơi shimari với nước số 5, nhưng ở chương này chúng ta chỉ học những gì liên quan đến việc đen tạo một shimari với nước số 5 trên góc phải. Thêm vào đó, nước đi số 4 của trắng cũng chỉ học những nước đi tại “a”, “b” hoặc tại số 4.

Hình 1: Kogeima kakari

Hình cờ đen được coi là có 2 shimari, nếu không xấu, sau đó sẽ khá thụ động. Do đó, trắng sẽ thường tạo 1 cái kakari tại 1, “a” hoặc “b”. Ngày xưa, trắng đi 1 được coi là một nước chơi kogeima kakari không tốt từ đó đen sẽ đáp trả với nước sangen basami tại 2, tạo thành một mối liên hệ tốt với nước kogeima shimari ở phía trên góc phải. Tuy nhiên, học thuyết cờ vây hiện đại không còn tán thành với quan niệm này nữa và nước kakari tại 1 thường được các kỳ thủ chuyên nghiệp chơi ngoài một vài trường hợp.

Hình 2: Ogeima kakari

Khi cho rằng kogeima kakari là bất lợi, dẫn đến trắng chấp nhận nước đi ogeima kakari tại 1 và quan niệm này chỉ có giá trị cách đây vài năm. Khi trắng chơi theo cách này, anh ta nhường lãnh thổ cho đen và do đó cách chơi của trắng được coi là bị động. Sau nước đen 2, trắng kéo dài ra 3 để trách khỏi sự tấn công của đen. Sau đó, đen tạo được nước kéo dài lý tưởng và khóa lại với nước số 4. Đây là fuseki (khai cuộc) được lựa chọn khá phổ biến trong thời kỳ chuyển đổi trong cờ vây giữa cổ xưa và hiện đại. Tuy vậy, nó vẫn thường được chơi ở thời nay.

Hình 2 Hình 3 Hình 4

Hình 3: Ikken takagakari

Trong hình này, đen đã có 1 ikken shimari ở trên góc phải và bây giờ nó được coi là gây rắc rối cho trắng khi chơi kogeima kakari tại “a”. Trong hình này, trắng 1 là nước đi ikken takagakari phù hợp thường thấy. Những lý do cho việc lựa chọn này của trắng sẽ được sáng tỏ.

Hình 4: Tenuki

Bởi vì vị trí trên góc phải bàn cờ sau khi đen đi hasami tại quân tam giác thì nó sẽ không tốt cho trắng khi chơi tenuki. Nếu trắng chơi như thế, đen sẽ chơi kosumitsuke tại 1, và sau đó trắng tachi tại 2, đen sẽ tấn công hai quân trắng với 3. Bây giờ, dĩ nhiên, đen không mong muốn và cũng không có khả năng bắt những quân này, nhưng trắng phải giữ và nếu trắng đi như vậy với nước số 4, đen sẽ chơi tsuke tại 5 và củng cố phía trên góc phải. Đen bây giờ chiếm được 1 lãnh thổ lớn và trắng vẫn phải quan tâm đến sự an toàn của 3 quân.

Hình 5:Hình mở 2 cánh (Double-wing formation)

 Vì thế, sau nước hasami của đen tại quân tam giác, trắng phải làm cho quân của mình được ổn định ở phía dưới góc phải và chơi kosumitsuke tại 1. Liên tiếp đến đen 6 là đủ cho đen, bởi vì sau khi trắng tạo 1 shimari với 7, đen sẽ có cơ hội lớn để để hình thành một double-wing (2 cánh) với nước số 8. Bên cạnh đó, lạnh thổ của đen về sau sẽ rộng lớn, đen 8 cũng chống lại trắng shimari ở phía trên góc trái. Không cần phải nói, để thống nhất thực hiện thông qua chiến lược của mình, đen phải chơi sagari tại 3 ở nước số 2, do đó sẽ không cần thiết chơi phức tạp.

Hình 6: Hình thành 2 cánh với kogeima shimari

Mặt khác, giả định rằng đen cố gắng chơi theo chiến lược tương tự trong khi anh ta đã có 1 kogeima shimari ở trên góc phải. Trong trường hợp này, đen không thể mong chờ một kết quả tương tự như hình 5, bởi vì sau khi trao đổi trắng 1 và đen 2 , trắng keshi 3 làm giảm bớt hiệu quả là lãnh thổ của việc đen hình thành double-wing (2 cánh). Bởi vì nhược điểm này nên chiến lược của đen đã thất bại. Lưu ý rằng không có điểm yếu nào trong sự hình thành của hình 5

Hình 5 Hình 6

Hình 7: Khai cuộc đơn giản dành cho Đen

Vì vậy sau khi đến đen 6 trong hình 5, khi đó đen chơi ikken shimari phía trên góc phải, trắng đi 1 trong hình này là nước đi hợp lý để chống lại đen hình thành double-wing. Nhưng trắng đi 1 trước khi hình thành shimari là vội vàng, và do đó đen sẽ chơi kakari tại 2. Bây giờ khi trắng chơi kosumi tại 3, đen “a” đủ để tạo 1 khai cuộc đơn giản cho mình. Vậy, khi đen đã có một ikken shimari ở phía trên góc phải , trắng sẽ chơi ikken takagakari tại 1 như hình 3. Mặt khác, nếu đen đã có kogeima shimari ở trên góc phải, trắng chơi cả 2 kogeima kakari và ikken takaga đều là sự lựa chọn tốt.

Hình 8: Wariuchi

Trắng đi wariuchi cũng là một cách chơi. Đây là 1 kỹ thuật đặc biệt, nhưng trắng chấp nhận cho đen tạo 2 shimiri sẽ làm cho đen có thêm lãnh thổ lớn. Bên cạnh đó, sau khi trắng hiraki tại 3, đen sẽ có sente.
Hình 7 Hình 8

Người dịch: HongYing 
Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)
Comments