Kiến thức nâng cao

posted Jan 19, 2011, 12:12 AM by Thư Viện Cờ Vây   [ updated Mar 1, 2011, 7:04 PM by Cờ Vây ]
Bạn là 1 kỳ thủ cỡ dan và muốn tìm các kiến thức nâng cao như chiến lược, khai cuộc, cũng như các kiến thức nâng cao khác về cờ vây? Đây chính là mục bạn đang tìm kiếm.
Comments