Chơi cờ trên mạng KGS

Để chơi cờ trên mạng KGS, bạn cần cài đặt chương trình KGS. Tuy nhiên, phần mềm chơi cờ KGS sử dụng Java Web Start có thể gây ra một vài khó khăn cho các bạn cờ không quen thuộc với sử dụng máy tính. Thư Viện Cờ Vây xin giới thiệu 1 hướng dẫn ngắn gọn để các bạn có thể chơi cờ trên mạng KGS một cách ngắn gọn.

1. Cài đặt

Tải file KGS.EXE được đóng gói sẵn bởi Thư Viện Cờ Vây: http://www.thuviencovay.com/Home/download/kgs.zip
Chú ý rằng sử dụng file KGS.EXE thì chương trình sẽ khởi động nhanh hơn do không cần phải qua Java Web Start.
Giải nén file này, chúng ta có file kgs.exe. Nhấp đúp chuột vào file này để chạy. Cửa sổ KGS sẽ hiện ra như trong hình 1 bên dưới.

Chú ý: Có thể phải cài đặt Java

Nếu sau khi chạy file kgs.exe bạn không thấy cửa sổ như trong hình 1 hiện ra, nghĩa là máy của bạn chưa cài đặt Java. Bạn có thể tải bộ cài Java tại đây:

(Thông thường bạn sẽ cài bản 32-bit nếu không chắc chắn lắm máy tính của mình có phải 64-bit hay không!).
Trên thư viện cũng có Java bản 1.6, nhẹ hơn bản mới nhất ở trên, tải trực tiếp tại đây [Bản 32-bit] - [Bản 64-bit]

2. Chuyển giao diện tiếng Việt

Nếu không rành tiếng Anh, bạn có thể đổi giao diện qua tiếng Việt theo hướng dẫn sau

Hình 1: Giao diện tiếng Việt Hình 2: Giao diện tiếng Anh Hình 3: Chuyển giao diện

Ấn vào nút "Configure" như trong hình 2, một cửa sổ mới như trong hình 3 sẽ hiện ra. Ấn vào hình mũi tên bên hộp chọn đầu tiên (Language) rồi chọn Vietnamese. Ấn OK để đóng cửa sổ này lại. Tắt chương trình KGS rồi chạy lại file kgs.exe, giao diện sẽ được chuyển qua tiếng Việt như trong hình 1.

Đăng ký tên sử dụng

  1. Ấn vào nút "Chơi trên KGS", cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện. Bạn nhập 1 tên đăng nhập muốn sử dụng bằng chữ và số dưới 10 kí tự rồi ấn nút "Khách". Nếu cửa sổ hiện ra như trong hình 5 ở dưới, nghĩa là chưa có ai sử dụng tên này và bạn có thể đăng ký.
  2. Để giữ tên đăng nhập này cho riêng mình, bạn có truy cập menu "Thành viên" \ "Đăng ký" như trong hình 5. Một cửa sổ như trong hình 6 sẽ hiện ra.


  3. Hình 4: Cửa sổ đăng nhập Hình 5: Giao diện chính


    Hình 6: Nhập thông tin tài khoản
Comments